@article{Stec:2018,
  author  = "A. Stec",
  title   = "Ochrona wizerunku osób uczestniczących w szkoleniach, naradach oraz innych wystąpieniach publicznych organizowanych przez Lasy Państwowe - aspekty prawne",
  journal = "Lasy : Biuletyn Informacyjny Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinku",
  number  = "nr 25",
  pages   = "19--20",
  year    = "2018",
}