@article{Stec:2018,
  author  = "A. Stec",
  title   = "Reforma samorządu terytorialnego na Ukrainie (2014-2018)",
  journal = "Przegląd Prawa Konstytucyjnego",
  number  = "Nr 4",
  pages   = "225--245",
  year    = "2018",
}