@article{Nowicka:2018,
  author  = "E. Nowicka and B. Walas",
  title   = "Edukacja medialna dzieci w wieku przedszkolnym",
  journal = "Edukacja - Technika - Informatyka",
  number  = "nr 4",
  pages   = "151--156",
  year    = "2018",
}