@article{Jędryczkowski:2018,
  author  = "J. Jędryczkowski",
  title   = "Samokształcenie z zastosowaniem otwartego kursu online na przykładzie statystyk edukacyjnego kanału YouTube",
  journal = "Edukacja - Technika - Informatyka",
  number  = "nr 4",
  pages   = "205--210",
  year    = "2018",
}