@article{Osmańska-Furmanek:2018,
  author  = "W. Osmańska-Furmanek and B. Solecka",
  title   = "Systemowe wspomaganie szkół w rozwoju",
  journal = "Edukacja - Technika - Informatyka",
  number  = "nr 4",
  pages   = "343--347",
  year    = "2018",
}