@article{Staniec:2018,
  author  = "E. Staniec",
  title   = "Metody komunikacji niewerbalnej z osobami niepełnosprawnymi intelektualnie",
  journal = "Edukacja - Technika - Informatyka",
  number  = "nr 4",
  pages   = "448--458",
  year    = "2018",
}