@article{Czajka:2017,
  author  = "Ł. Czajka",
  title   = "Możliwy lęg kani czarnej Milvus migrans na słupie napowietrznej linii energetycznej",
  journal = "Ptaki ¦l±ska",
  number  = "nr 24",
  pages   = "143--145",
  year    = "2017",
}