@article{Czajka:2012,
  author  = "Ł. Czajka",
  title   = "Obserwacje orła cesarskiego Aquila heliaca na Śląsku na tle wzrostu populacji lęgowej w Kotlinie Panońskiej",
  journal = "Ptaki Śląska",
  number  = "nr 19",
  pages   = "99--105",
  year    = "2012",
}