@article{Myszograj:2018,
  author  = "S. Myszograj and E. Płuciennik-Koropczuk",
  title   = "Frakcje ChZT a charakterystyka ścieków komunalnych",
  journal = "Technologia Wody",
  number  = "nr 6",
  pages   = "70--75",
  year    = "2018",
}