@article{Jasiński:2005,
  author  = "W. Jasiński and A. Wysokowski",
  title   = "Materiały na odwodnienia drogowych obiektów mostowych",
  journal = "Materiały Budowlane",
  number  = "nr 12",
  pages   = "31--3",
  year    = "2005",
}