@article{Wysokowski:2018,
  author  = "A. Wysokowski and J. Howis",
  title   = "Propozycja wytycznych dotyczących projektowania i budowy obiektów inzynierskich w technologiach bezwykopowych w infrastrukturze komunikacyjnej : studium przypadku",
  journal = "Materiały Budowlane",
  number  = "nr 11",
  pages   = "63--65",
  year    = "2018",
}