@article{Gorgol:2018,
  author  = "A. Gorgol and W. Trybka",
  title   = "Teoretyczne i praktyczne aspekty prawa finansowego. Problemy, koncepcje, wyzwania i rozwiązania : Ogólnopolska Konferencja Naukowa - Zjazd Katedr Prawa Finansowego, Mierzęcin, 22-24 października 2018 r.",
  journal = "Casus",
  number  = "nr 91",
  pages   = "71--75",
  year    = "2018",
}