@article{Hawrysz:2018,
  author  = "M. Hawrysz",
  title   = "Wartości w dyskursie ziemiańskim w świetle leksyki powieści "Lala" Jacka Dehnela",
  journal = "Studia Językoznawcze. Synchroniczne i diachroniczne aspekty badań polszczyzny",
  pages   = "149--162",
  year    = "2018",
}