@article{Kroczak:2018,
  author  = "J. Kroczak",
  title   = "Estetyka staroruskiej ikony okresu przedmongolskiego",
  journal = "Teologia i Człowiek",
  volume  = "Vol. 43",
  number  = "No. 3",
  pages   = "155--168",
  year    = "2018",
}