@article{Naplocha:2018,
  author  = "A. Naplocha",
  title   = "Obserwowanie cierpienia? O traumatyczności doświadczeń dzieci i zwierząt związanych z polowaniami na podstawie wybranych utworów literackich",
  journal = "Zoophilologica. Polish Journal of Animal Studies : Polowanie",
  number  = "n 4",
  pages   = "245--258",
  year    = "2018",
}