@article{Feldshtein:2000,
  author  = "E. Feldshtein and W. Kamiński",
  title   = "Wpływ deformacji wstępnej i wartości posuwów na siły skrawania w procesie obróbki stali austenitycznej 00H17N14M2",
  journal = "Przegląd Mechaniczny",
  number  = "nr 9",
  pages   = "24--26",
  year    = "2000",
}