@article{Konstańczak:2018,
  author  = "S. Konstańczak",
  title   = ""Oby nie gasła pochodnia myśli filozoficznej" - spotkania uczniów Twardowskiego w rocznicę śmierci Mistrza",
  journal = "Filo-Sofija : Kazimierz Twardowski: Mistrz i nauczyciel",
  volume  = "r. XVIII",
  number  = "nr 40",
  pages   = "79--97",
  year    = "2018",
}