@article{Wysokowski:2019,
  author  = "A. Wysokowski",
  title   = "Remonty i renowacje przepustów drogowych w infrastrukturze komunikacyjnej - cz. 1",
  journal = "Inżynier Budownictwa",
  number  = "nr 2",
  pages   = "45--49",
  year    = "2019",
}