@article{Wysokowski:2013,
  author  = "A. Wysokowski and J. Howis",
  title   = "Przepusty w infrastrukturze komunikacyjnej - cz. 14",
  journal = "Nowoczesne Budownictwo In┐ynieryjne",
  number  = "nr 4",
  pages   = "76--81",
  year    = "2013",
}