@article{Duszyński:1998,
  author  = "A. Duszyński and W. Rowińska and A. Wysokowski",
  title   = "Pollytag lekkie kruszywo dla budownictwa drogowego i mostowego",
  journal = "Polskie Drogi",
  number  = "nr 11",
  pages   = "29--30",
  year    = "1998",
}