@article{Wysokowski:1995,
  author  = "A. Wysokowski",
  title   = "Propozycja sprawdzania trwałości zmęczeniowej w nowelizowanej normie projektowania mostów stalowych PN/S-10052",
  journal = "Inżynieria i Budownictwo",
  number  = "nr 7-8",
  pages   = "425--427",
  year    = "1995",
}