@article{Feldshtein:2000,
  author  = "E. Feldshtein and W. Kamiński",
  title   = "Modelowanie pola cieplnego obrabianego przedmiotu w procesie frezowania stali austenitycznej",
  journal = "Archives of Mechanical Technology and Materials",
  volume  = "Vol. 20",
  number  = "nr 2",
  pages   = "21--29",
  year    = "2000",
}