@article{Mazurkiewicz:1991,
  author  = "J. Mazurkiewicz",
  title   = "Wokół prawnej ochrony dziecka poczętego : [głosy w dyskusji]",
  journal = "Ethos : Kwartalnik Instytutu Jana Pawła II KUL",
  number  = "nr 1-2",
  pages   = "203--214",
  year    = "1991",
}