@article{Ruszczyńska:2018,
  author  = "M. Ruszczyńska",
  title   = "Powieści kryminalne Walerego Przyborowskiego. W poszukiwaniu gatunku",
  journal = "Ruch Literacki",
  volume  = "R. LIX",
  number  = "z. 4",
  pages   = "409--428",
  year    = "2018",
}