@article{Kuźmik:2018,
  author  = "M. Kuźmik",
  title   = "Zagrożenia w placówkach penitencjarnych jako źródło obaw funkcjonariuszy",
  journal = "Przegląd Więziennictwa Polskiego",
  volume  = "Vol. 98",
  number  = "Iss. 1",
  pages   = "5--21",
  year    = "2018",
}