@article{Gorączkowska:2018,
  author  = "J. Gorączkowska and K. Godzisz",
  title   = "Współpraca w obszarze nowych rozwiązań oraz źródła aktywności innowacyjnej a instytucje wsparcia biznesu - przypadek województwa wielkopolskiego",
  journal = "Przedsiębiorczość i Zarządzanie",
  volume  = "T. 19",
  number  = "z. 12, cz. 2",
  pages   = "39--54",
  year    = "2018",
}