@article{Zakrzewska:2019,
  author  = "A. Zakrzewska and E. Grochowska",
  title   = "Projekt naprawy konstrukcji dachu budynku zabytkowego",
  journal = "Przegląd Budowlany",
  number  = "nr 4",
  pages   = "36--48",
  year    = "2019",
}