@article{Hawrysz:2018,
  author  = "M. Hawrysz",
  title   = "Polemika między Starowolskim a Przypkowskim. Przyczynek do badań XVII-wiecznego dyskursu wykluczenia i dyskursu tolerancji",
  journal = "Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza",
  volume  = "wol. 25 (45)",
  number  = "nr 2",
  pages   = "45--60",
  year    = "2018",
}