@article{Ko≥buc:2019,
  author  = "M. Ko≥buc and M. Zaniew",
  title   = "Uwarunkowane genetycznie tubulopatie - diagnostyka i leczenie",
  journal = "Klinika Pediatryczna",
  volume  = "vol. 27",
  pages   = "6074--6083",
  year    = "2019",
}