@article{Borucińska-Bieńkowska:2018,
  author  = "H. Borucińska-Bieńkowska",
  title   = "Projektowanie energooszczędne na poziomie planów zagpospodarowania przestrzennego - szanse i zagrożenia",
  journal = "Budownictwo o Zoptymalizowanym Potencjale Energetycznym",
  volume  = "Vol. 7",
  number  = "no. 2",
  pages   = "95--102",
  year    = "2018",
}