@article{Kozioł:2019,
  author  = "J. Kozioł and M. Kozioł",
  title   = "Właściwości węgla kamiennego i określające je wskaźniki przydatności",
  journal = "Systemy Wspomagania w Inżynierii Produkcji",
  volume  = "Vol. 8",
  number  = "iss. 1",
  pages   = "96--102",
  year    = "2019",
}