@article{Bielefeldt:2019,
  author  = "K. Bielefeldt and J. Walkowiak and W. Papacz",
  title   = "Wzmocnione tworzywa sztuczne w motoryzacji",
  journal = "Tworzywa Sztuczne w Przemyśle",
  number  = "nr 3",
  pages   = "18--22",
  year    = "2019",
}