@article{Walkowiak:2019,
  author  = "J. Walkowiak and W. Papacz and A. Czulak",
  title   = "Wytwarzanie elementów i podzespołów pojazdów samochodowych z kompozytów polimerowych",
  journal = "Tworzywa Sztuczne w Przemyśle",
  number  = "nr 3",
  pages   = "46--50",
  year    = "2019",
}