@article{Jędryczkowski:2018,
  author  = "J. Jędryczkowski",
  title   = "Koncentracja i utrzymanie uwagi w procesie nauczania-uczenia się z zastosowaniem filmów dydaktycznych udostępnianych on line",
  journal = "General and Professional Education",
  number  = "3",
  pages   = "32--38",
  year    = "2018",
}