@article{Janiszewska-Nieścioruk:2019,
  author  = "Z. Janiszewska-Nieścioruk",
  title   = "O ciągle nierozwiązanych problemach ogólnodostępnej edukacji utrudniających proces inkluzji uczniów/osób z niepełnosprawnością",
  journal = "Niepełnosprawność",
  number  = "nr 33",
  pages   = "71--82",
  year    = "2019",
}