@article{Ilciów:2019,
  author  = "A. Ilciów and W. H³adkiewicz",
  title   = "Wybory prezydenta Zielonej Góry w 2018 roku",
  journal = "Nowa Polityka Wschodnia",
  number  = "nr 2",
  pages   = "136--161",
  year    = "2019",
}