@article{Turowski:2018,
  author  = "T. Turowski",
  title   = "Status moralny zwierząt a kryterium antropologiczne. Rozważania wokół welfarystycznej propozycji Witolda Koehlera",
  journal = "Edukacja Etyczna",
  number  = "nr 15",
  pages   = "10--21",
  year    = "2018",
}