@article{Makowicz-Kmiecik:2017,
  author  = "A. Makowicz-Kmiecik",
  title   = "Co kryją lubuskie lasy? Cmentarze ewangelickie w przestrzeni mentalnej lokalnej społeczności, egzemplifikacja XIX i XX wiecznej sztuki nagrobnej oraz miejsca pamięci w krajobrazie turystycznym",
  journal = "Episteme. Czasopismo Naukowo-Kulturalne",
  number  = "nr 36",
  pages   = "181--192",
  year    = "2017",
}