@article{Kowal:2019,
  author  = "E. Kowal and A. Kowal and I. Gabryelewicz and A. Pietruszka",
  title   = "Parametry kultury bezpieczeństwa w¶ród różnych grup pracowników",
  journal = "Systemy Wspomagania w Inżynierii Produkcji",
  volume  = "Vol. 8",
  number  = "iss. 2",
  pages   = "112--122",
  year    = "2019",
}