@article{Falana-Kozłowska:2019,
  author  = "J. Falana-Kozłowska and M. Kozłowska and A. Famuła-Jurczak",
  title   = "Metoda Ruchów Artykulacyjnych szansą na rozwój mowy dziecka",
  journal = "Wielkopolski Przegląd Logopedyczny",
  number  = "nr 1",
  pages   = "19--34",
  year    = "2019",
}