@article{Stec:2019,
  author  = "A. Stec",
  title   = "Stany nadzwyczajne w porządku konstytucyjnym Ukrainy - stan wojenny 2018 roku",
  journal = "Przegląd Sejmowy",
  number  = "nr 5(154)",
  pages   = "53--84",
  year    = "2019",
}