@article{Paprzycka:2019,
  author  = "E. Paprzycka and E. Mianowska",
  title   = "Płeć i związki intymne ? strukturalne uwarunkowania trwałości pary intymnej",
  journal = "Dyskursy Młodych Andragogów",
  volume  = "20",
  pages   = "441--455",
  year    = "2019",
}