@article{Eckert:2018,
  author  = "W. Eckert and M. Kłaczkowska",
  title   = "Tajemniczy dom na winnicy w Górzykowie koło Sulechowa. Nieznane miejsce spotkań pastora Wilhelma Gabriela Wegenera z Aleksandrem Humboldtem",
  journal = "Kurier Konserwatorski",
  number  = "nr 16",
  pages   = "71--75",
  year    = "2018",
}