@article{Eckert:2019,
  author  = "W. Eckert",
  title   = "Socrealistyczny dworzec PKS w Sulechowie. Małe może być piękne",
  journal = "Lubuskie Materiały Konserwatorskie",
  volume  = "T. 16",
  pages   = "166--170",
  year    = "2019",
}