@article{Hawrysz:2019,
  author  = "M. Hawrysz",
  title   = "Średniopolskie katalogi władców jako narzędzie kształtowania pamięci zbiorowej",
  journal = "Stylistyka",
  volume  = "28",
  pages   = "305--322",
  year    = "2019",
}