@article{Grochowska:2020,
  author  = "E. Grochowska and J. Kaliszuk",
  title   = "Nośność elementów stalowych i żeliwnych w budynku gospodarczym z początku XX wieku",
  journal = "Przegląd Budowlany",
  number  = "nr 4",
  pages   = "35--39",
  year    = "2020",
}