@article{Lytvyn:2020,
  author  = "O. Lytvyn and J. Marcinowski and V. Sakharov jr. and V. Sakharov",
  title   = "Destrukcyjny wpływ temperatury na eksploatację przekryć stalowych dużych rozpiętości",
  journal = "Builder",
  number  = "nr 4",
  pages   = "111--113",
  year    = "2020",
}