@article{Olencki:1998,
  author  = "A. Olencki",
  title   = "Filozofia testowania mierników napięć i prądów - sztuka budowy rodziny kalibratorów uniwersalnych",
  journal = "Pomiary, Automatyka, Kontrola",
  number  = "nr 9",
  pages   = "358--361",
  year    = "1998",
}