@article{Hawrysz:2019,
  author  = "M. Hawrysz",
  title   = "Strategie komunikacyjne w służbie apoteozy przeszłości w prozie historycznej Zofii Bukowieckiej z okresu zaborów",
  journal = "Filologia Polska. Roczniki Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego",
  volume  = "5",
  pages   = "33--44",
  year    = "2019",
}