@article{Borucińska-Bieńkowska:2020,
  author  = "H. Borucińska-Bieńkowska",
  title   = "Budownictwo mieszkaniowe a polityka funkcjonalno-przestrzenna - wybrane zagadnienia",
  journal = "Builder",
  number  = "nr 10",
  pages   = "29--32",
  year    = "2020",
}